wij zijn ouders

Als ouder ben je natuurlijk sterk betrokken bij alles wat je kind aangaat. Voor de ouders van de kinderen in de Delta-klassen komt die betrokkenheid óók tot uiting in de belangeloze hulp die zij dagelijks aan de school van hun kind bieden.

In 2008 is De Piramide gestart met speciale klassen voor hoogbegaafden. In die tijd was er voor deze kinderen nog weinig passend materiaal voor handen. De leerkrachten moesten letterlijk alles nog uitvinden. Vanaf het begin hebben de ouders de leerkrachten ondersteund met zoek- en regelwerk.
Vijf jaar later helpen ouders nog steeds regelmatig in de klassen, ze regelen excursies en ze zorgen voor vervoer.

In 2011 hebben de ouders, in overleg met de school, een steunstichting opgericht, met als doel ook financieel ondersteuning te bieden. Sindsdien hebben wij een paar duizend euro voor lesmateriaal verworven, adviseren wij de school over subsidies en spannen wij ons in om, samen met alle Delta-ouders, jaarlijks een excursiepot te vullen.

Bekijk hier de Parentesfolder voor ouders

 

Meer weten? Mail ons uw vraag.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.