Stichting Parentes-Zoetermeer: ouderstichting Delta-onderwijs I.K.C. de Piramide te Zoetermeer

Welkom op onze website: Stichting Parentes-Zoetermeer.

Stichting Parentes Zoetermeer is de ouderstichting van het Deltaonderwijs. I.K.C. de Piramide, onderdeel van OPOZ Zoetermeer heeft speciale klassen  ingericht voor hoogbegaafdenonderwijs. In samenspraak met de directie en de Delta-leerkrachten van I.K.C. de Piramide te Zoetermeer dragen wij de zorg voor een deel van de financiële ondersteuning van het Deltaonderwijs.

De ouders van de Deltaleerlingen doneren jaarlijks geld waarmee museumlessen, workshops en gastlessen bekostigd worden. Parentes verwerft en beheert deze giften en zorgt in samenspraak met de contactouders en de Deltaleerkrachten dat de Deltaleerkrachten, zonder veel extra werk, met de leerlingen op stap kunnen gaan.

Parentes zoekt ook gericht naar geld(fondsen) om extra speciale onderwijsmateriaal aan te schaffen dat de leerkrachten voor hun leerlingen voor ogen hebben. Daarnaast financiert zij  vakdocenten voor science, vreemde talen en muziek.

Op die manier kan I.K.C. de Piramide het Delta-onderwijs zonder financiële drempels aan alle hoogbegaafde leerlingen blijven aanbieden.

HEEFT U NOG WAT TIJD OVER ? KIJK DAN OOK EENS OP ONS PRIKBORD

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.