Openstaande functies

Aan het einde van dit schooljaar 2020-2021 zullen Marc Horrée en Hayat Bendella hun bestuurdfunctie binnen de stichting neerleggen. Hun kinderen verlaten dan de Piramide om hun weg te vervolgen naar het voortgezet onderwijs. 

Daarom zijn wij op zoek naar :

VOORZITTER (M/V)

Als onafhankelijke voorzitter ben je het boegbeeld van onze stichting. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan het bestuur. Je bewaakt de procesgang rondom vergaderingen en ziet toe op de juiste uitvoering van beleid en het functioneren van het bestuur. Tevens weet de voorzitter visie op de toekomst te formuleren en te communiceren.

Werkzaamheden

 Tezamen met de andere bestuursleden houd je minimaal 2 keer per jaar een vergadering voor ouders van de Deltaklassen.

 Als bestuur heb je 2 keer per jaar overleg met de directie van de Piramide. Onderwerpen als excursies, gastlessen en verrijkingsmateriaal worden dan besproken

  Minimaal 1 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen Parentes, OPOZ bestuur en directie van de Piramide.

Contact

Lijkt het je leuk om nog meer betrokken te zijn bij het onderwijs van je kind(eren). Of wil je meer informatie over het voorzitterschap van onze stichting. Neem dan contact met ons op.

Email: info@parentes-zoetermeer.nl

———————————————————————————————————————————————–

SECRETARIS (M/V)

De secretarisfunctie bestaat uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures.

Werkzaamheden

 Tezamen met de andere bestuursleden houd je minimaal 2 keer per jaar een vergadering voor ouders van de Deltaklassen.

 Als bestuur heb je 2 keer per jaar overleg met de directie van de Piramide. Onderwerpen als excursies, gastlessen en verrijkingsmateriaal worden dan besproken

  Minimaal 1 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen Parentes, OPOZ bestuur en directie van de Piramide.

Contact

Lijkt het je leuk om nog meer betrokken te zijn bij het onderwijs van je kind(eren). Of wil je meer informatie over de functie van secretaris van onze stichting. Neem dan contact met ons op.

Email: info@parentes-zoetermeer.nl

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.