Sterpakket

Door mee te doen met acties bij Specsavers en Spicylemon is Parentes in staat geweest het Sterpakket bij Schoolsupport aan te schaffen.

SterpakketWat is een STER Pakket?

Ster Pakket is een flexibele leerlijn met taken voor meer- en hoogbegaafde leerlingen?  Het is een samenhangend pakket leeractiviteiten per bouw voor plusleerlingen die zorg nodig hebben omdat de bestaande leermiddelen hen onvoldoende uitdaging bieden? De samenhangende STER Pakketten met speciaal geselecteerde leermiddelen voor cognitief begaafde leerlingen bieden uitkomst.

Wat biedt een STER Pakket?
Een STER Pakket biedt speciaal voor de meer- en hoogbegaafde leerling met zorg geselecteerde taken rekenen/wiskunde, taken taal/talen/lezen en taken ‘algemeen’: vakoverstijgende taken binnen allerlei thema’s: techniek, natuur en wetenschap! De leermiddelen zijn gevarieerd, verrijkend en complex en bieden voldoende uitdaging aan plusleerlingen. Werkboeken, leesboeken, kopieerboeken, werkkaarten, online leeromgevingen, smartgames… u vindt alles terug in een STER Pakket.

Voor welke leerlingen zijn de STER Pakketten geschikt?

STER Pakketten zijn bedoeld voor hoog- en meerbegaafde leerlingen in de basisschool. In de regeling Passend Onderwijs is het de bedoeling dat scholen maatwerk leveren voor alle leerlingen, dus ook voor (hoog)begaafden. Er zijn vier pakketten, namelijk:

STER Pakket Kleuterbouw (voor groep 1/2)
STER Pakket Onderbouw (voor groep 3/4)
STER Pakket Middenbouw (voor groep 5/6)
STER Pakket Bovenbouw (voor groep 7/8)

Elk STER Pakket staat los van andere methodes en is naast alle andere methodes inzetbaar. Voor de doorgaande lijn hebben wij samen met de school gekozen voor alle vier de pakketten.

Waaruit bestaat een STER Pakket?

Elk pakket heeft een gevarieerde inhoud aan leermiddelen, maar altijd zo afgestemd dat binnen een pakket verschillende leerdomeinen aan de orde komen en óók dat de leerdomeinen vervolg krijgen in een volgend pakket. Zo zitten er leermiddelen in de pakketten die verdeeld over de Ster Pakketten een doorlopende leerlijn in de basisschool bieden. Te denken valt aan Sterrenwerk Rekenen, Reken Logica,  ABCDE… ik begrijp het!, Spraakwaterval, Techniek Mechanical Science, Outside the Box en Presenteren is leren.

Veel van de geselecteerde uitgaven staan op de Leermiddelenlijst (hoog)begaadsen van de SLO, Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling. In de Checklist Hoogbegaafdenwijzer Basisonderwijs pleit de SLO ook voor een gestructureerd aanbod van verrijkingsactiviteiten.

Rijke digitale leeromgevingen
In de STER Pakketten zijn ook enkele digitale leeromgevingen opgenomen. Zo komt Wings Online voor in het kleuter- en onderbouwpakket, Brainsnacks in het onderbouw-, middenbouw-, en bovenbouwpakket, Languagenut in het midden- en bovenbouwpakket, en Sterrenwerk Natuur & Wetenschap in het bovenbouwpakket.

Inclusief software
De software die bij het pakket zit, biedt een goede basis en veel mogelijkheden om voor een groep of een individuele leerling een planning met taken te maken en deze ook te volgen. Tevens is er de vrijheid om ook eigen leertaken op te nemen in de planning. Met de STER Software kan de leerkracht handige taakoverzichten voor één leerling, enkele leerlingen of een hele plusklas maken. De software bevat alle taken uit de leermiddelen in de STER Pakketten. Andere leermiddelen kunnen eenvoudig worden toegevoegd. De software biedt bovendien voorbeeldplanningen aan: te gebruiken maar ook eenvoudig aan te passen. Zo biedt de school maatwerk voor haar (plus)leerlingen. De leerling heeft met zijn geprinte of gemailde takenoverzicht een week- of wekenplanning en kan zijn voortgang zelf vastleggen in de software of op de printlijst.

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.