ANBI

Stichting Parentes-Zoetermeer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als ANBI zijn wij verplicht op een internetsite de volgende gegevens te publiceren:

  • De naam van onze instelling: Stichting Parentes-Zoetermeer (KvK 51985705);
  • Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: RSIN 850252003;
  • De contactgegevens van onze stichting: zie de contact pagina;
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: zie WIJ DOEN;
  • De hoofdlijnen van ons beleidsplan: zie hier het beleidsplan;
  • De namen en functie van de bestuurders van de stichting: zie de bestuur pagina;
  • Het beloningsbeleid: zoals in onze statuten opgenomen, genieten de bestuursleden uit hoofde van hun functie geen beloning voor hun werkzaamheden;
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie onze jaarlijkse nieuwsbrieven waarin onze activiteiten worden beschreven;
  • Onze financiële verantwoording: Stichting Parentes Zoetermeer is een ouderstichting ter ondersteuning van het Deltaonderwijs op I.K.C. de Piramide te Zoetermeer. Onze financiële middelen verwerven wij via jaarlijkse vrijwillige bijdragen van ouders, sponsoring van bedrijven en deelname aan acties van bedrijven. Dit geld wordt volledig besteed aan het Deltaonderwijs. Bekijk onze financiële jaarstukken hier

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.