Prikbord

9 oktober 2014

Maak je dromen waar met code

10 tot en met 17 oktober 2014

Internate

De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Codeweek 2014 gaat op 10 oktober van start met een spetterende kick-off in Nemo in Amsterdam. Deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren.

————————————————————————————————————————————————————————————
28 september 2014

Oktober Wetenschapsmaand

Net als in de afgelopen jaren staat ook dit jaar oktober weer in het teken van de wetenschap. In het hele land worden er voor kinderen superleuke en interessante activiteiten georganiseerd rondom het thema wetenschap. Google gewoon op oktober wetenschapsmaand 2014. Veel plezier.
————————————————————————————————————————————————————————————
16 mei 2014

OBS Waterlelie (onderdeel van OPOZ) krijgt vignet gezonde school !

De Waterlelie heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet gezonde school is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.
De wethouder Mariette van Leeuwen van sportzaken reikte op 16 mei het vignet uit. Dit gebeurde op een overvol schoolplein en de leerlingen lieten zich nog even horen met het lekker fit- lied !
De Waterlelie is de eerste school in Rokkeveen, die het vignet behaald heeft.

Het is misschien een mooi streven om straks in het nieuwe gebouw ook te zorgen voor een vignet gezonde school.

————————————————————————————————————————————————————————————

static.squarespace.com
Adventure ’14

 

9 mei 2014

Adventure ’14 is een mooi wereldwijd initiatief voor komend schooljaar. Op één dag zullen meer dan 25.000 naar school gaande kinderen (leeftijd vanaf 4) van meer dan 650 scholen uit 44 verschillende landen virtueel contact met elkaar hebben. Dit alles is mogelijk zonder het klaslokaal te verlaten.

November aanstaande zal dit project plaats vinden. Duizenden naar school gaande kinderen van over de gehele wereld nodigen jouw klas uit voor waarschijnlijk ’s werelds grootste virtuele, culturele uitwisseling. Door gebruik te maken van een webcame en beamer zullen jullie andere kinderen ontmoeten, erachter komen waar zij vandaan komen en samen werken aan een wereldwijd project.

Interesse, kijk dan op www.anadventure.org. Maak je klasgenoten en juf enthousiast voor dit project en doe mee!!!

————————————————————————————————————————————————————————————

23 april 2014

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen hebben op school uitdaging nodig, anders gaan ze zich bijvoorbeeld vervelen. Scholen krijgen daarom geld van de overheid om deze groep goed te kunnen begeleiden.

Weer samen naar school

Leerlingen die hoogbegaafd zijn en leerproblemen hebben, kunnen hulp krijgen via Weer samen naar school. Dat is een samenwerking tussen gewone basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Het is aan de samenwerkende scholen om te bepalen hoe dat gebeurt. Voor expertise en ondersteuning kunnen scholen terecht bij het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid.

Topprestaties waarderen

De overheid wil leerlingen de ruimte geven voor topprestaties. Ook wil de overheid een cultuur waarin die prestaties worden gewaardeerd. Gedragsproblemen bij (hoog)begaafde leerlingen zijn zo te voorkomen. Zo is er een digitale leeromgeving met uitdagende leerprogramma’s. Universiteiten werken mee aan het Platform Bètatechniek. Ook dit platform biedt uitdagende leerprogramma’s.

Kamerbrief passend onderwijs en hoogbegaafdheid

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over hoe hoogbegaafdheid wordt meegenomen bij de verdere invoering van passend onderwijs.

————————————————————————————————————————————————————————————

1 april 2014

VolvoOceanRace_volvo-ocean-race-2014-15-official-route-map-a5-md

Unieke kans voor bovenbouwleerlingen van een basisschool: volg Team Brunel actief tijdens de Volvo Ocean Race

Bovenbouw-leerlingen krijgen de unieke kans om de Brunel en zijn 8-koppige bemanning te volgen in de zwaarste zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. Elke basisschool in Nederland kan meedoen. Pak die kans om spelenderwijs alles te weten te komen over de racejachten en de wereldzeeën.

Voor de start van de VOR in september aanstaande krijgen de leerlingen klassikaal alle informatie over de race, de boot en de bemanning. Wij zorgen voor het benodigde lesmateriaal, waaronder spannende filmbeelden van het oceaan racen onder extreme, soms levensgevaarlijke omstandigheden…

Elke deelnemende klas ontvangt van ons een overzichtskaart van de wereld en de route die de wedstrijdjachten varen. De leerlingen houden daarop de posities van de boten bij. Bovendien krijgt iedere leerling een mooie bouwplaat om zijn of haar eigen V-65 racejacht in 3D in elkaar te kunnen knutselen.

Tijdens de race leveren we professioneel lesmateriaal aan met thema’s die betrekking hebben op de gebieden en omstandigheden waar de jachten zich op dat moment bevinden. Veel verschillende thema’s komen uitgebreid aan bod, zoals milieu, cultuur, biologie, geschiedenis, geografie en meteorologie.

Zoals geschreven: elke basisschool kan zich inschrijven. Heeft uw school, of de school van uw kind vragen of interesse om deel te nemen aan het Team Sailing Holland Schoolproject, stuur dan een mail naar Edwin@Teamsailingholland.com. Met de volgende gegevens:
– Naam en plaats van de School
– Aantal klassen dat zich wil inschrijven
– Aantal kinderen
– Contactpersoon
– Telefoonnummer
Zodra we dat binnen hebben, nemen we binnen enkele dagen contact met u op.


Edwin Visser, Team Sailing Holland Schoolproject

Link naar de site www.teamsailingholland.com

————————————————————————————————————————————————————————————

4 april 2014

HBoN zoekt!!

Als lid van HBoN (Hoog Begaafden onderwijs Nederland) ontving Parentes deze brief.

***************

 U heeft het vast gezien, het toptalentenplan dat staatssecretaris Dekker op 9 maart naar buiten bracht. Er wordt vanaf 2014 structureel, naast de reeds toegekende €30 miljoen prestatieboxgelden voor excellente leerlingen, €29 miljoen extra geïnvesteerd in passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Een flinke stap in de goede richting en een mijlpaalwaar we met z’n allen best trots op mogen zijn.

Onze aandacht is nu gericht op de verdeling en de inzet van het geld. Immers het voltijdse hoogbegaafden onderwijs is op de meeste plaatsen op dit moment nog voor een groot deel afhankelijk van donaties van ouders. Daarover blijven we de politiek actief benaderen. Dit is het moment om te gaan oogsten.
In dit licht is het belangrijk dat het door ons ondersteunde initiatief van scholen met voltijds hoogbegaafden onderwijs, om zich te verenigen, vorm begint te krijgen. Naast uitwisseling van kennis en ervaring willen de scholen op deze manier ook hun zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten. Het feit dat de Leonardo Stichting nu ook officieel geen factor meer is bij de ontwikkeling van het voltijdse hoogbegaafden onderwijs, kan daarbij helpen.Wij houden de vinger aan de pols.
Om ons werk met nog meer kracht te kunnen doen, willen we ons ledenaantal vergroten. Op onze bestuursvergadering van 9 maart hebben we daarom besloten dat we het lidmaatschapsgeld rigoureus omlaag brengen naar €10,- per lid. Dit ongeacht het aantal HB-groepen op de school die u ondersteunt.
We hebben veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Een aantal bestuursleden-van-het-eerste-uur wil het stokje overdragen. Bent of kent u degene die hen kan opvolgen? Wij zoeken een opvolger voor onze penningmeester en iemand die de communicatie en het webbeheer op zich kan nemen. Daarnaast is versterking van onze belangenbehartigingskracht gewenst en roepen wij leden op die zich kunnen inzetten voor het organiseren van het schaaktoernooi.
Ook aan het voorzitterschap van Sebastiaan Baauw is helaas een einde gekomen. Hoewel zijn officiële aftreden pas op 14 september plaats heeft, heeft Sebastiaan moeten constateren dat hij nu al zijn voorzitterschap niet langer met zijn werk kan combineren. Daarom neemt ondergetekende de komende tijd zijn taken waar. Op de ALV van 14 september komt de bestuurswissel aan de orde, inclusief het voorzitterschap. Wij hopen dat HBoN haar weg  daarna weer slagvaardig kan vervolgen. Uw kandidatuur is zeer gewenst!
Heeft u interesse of wilt u meer weten over de vacante bestuursfuncties, dan kunt u via ons mailadres info@hbon.nl contact opnemen met Véronique Schutgens.
Namens het HBoN bestuur,
Véronique Schutgens (interim voorzitter)
***************
Mocht u als ouder qua hoogbegaafden onderwijs op landelijk niveau willen meepraten. Denk dan eens na over een bestuursfunctie binnen HBoN. Het zou een mooie uitdaging voor u kunnen zijn.

————————————————————————————————————————————————————————————

24 maart 2014

Piramide 1 won afgelopen zaterdag de HSB Finale.  Hierdoor mogen zij meedoen aan het NK op 24 mei en 14 juni 2014 a.s. in Arnhem. Parentes feliciteert het team en wenst ze veel succes op het NK Schaken in mei en juni in Arnhem

————————————————————————————————————————————————————————————

12 maart 2014

Plan van aanpak toptalenten 2014 – 2018

Staatssecretaris Dekker (OCW) presenteert een plan van aanpak met ruim 20 maatregelen om toptalenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te stimuleren.
Lees via deze link over de plannen van Staatsecreatris Dekker.

————————————————————————————————————————————————————————————

8 maart 2014

Twee Zoetermeerse scholen mogen de HSB vertegenwoordigen op het NK Basisonderwijs later dit jaar in . Tijdens de HSB Finale wist de Piramide beslag te leggen op de eerste plaats, één matchpunt voor de Oostwijzer (2e).

16 teams hadden zich via de regionale voorrondes en de halve finale geplaatst voor de finaleronde op 22 maart. Zij streden om het kampioenschap van de HSB, maar vooral ook om twee NK-tickets. Na een spannende strijd kwamen de eerder genoemde Zoetermeerse scholen bovendrijven. Zij wisten de Nuts Wassenaar (met drie teams in de finale!) en de verrassende Prins Willem Alexanderschool uit ’s Gravenzande voor te blijven.

Alle persoonlijke uitslagen zijn hier te vinden.

Complete eindstand:

Rank      School                 MP  BP
1        Piramide                  12  20
2        Oostwijzer               11  18
3        Nuts W’naar 1         10  20.5
4        Willem Alexander    9  16.5
5        Floriant 1                   8  16
Parentes feliciteert team Piramide 1 voor het behalen van de eerste plaats.

————————————————————————————————————————————————————————————

18 januari 2014

Na een spannende strijd is op zaterdag 18 januari het 1e team van De Piramide schoolschaakkampioen van Zoetermeer geworden. Er deden 24 teams mee, waarvan vier van onze school. Het team van Bram, Vigo, Rens en Jasper won vijf wedstrijden met 4-0 en speelde 2-2 gelijk tegen De Oostwijzer en De Floriant, die 2e en 3e werden.
Piramide 2, bestaande uit Alba, Gijs, Zoë en Sarah, deed het ook heel goed en eindigde keurig als 5e. Piramide 3 (Jesse, Roman, Tom en Lucius) verraste vriend en vijand. Na 4 ronden had dit team evenveel matchpunten als Piramide 1. Dat kon niet zo blijven en Piramide 1 maakte in de onderlinge wedstrijd hardhandig een einde aan de aspiraties van het 3e; 4-0. Piramide 3 eindigde uiteindelijk als 13e.
Twee plaatsen lager, op de 15e plek, eindigde Piramide 4, het team van Ronald, Lana, Nina en Merel. Piramide 1 en Piramide 2 hebben zich geplaatst voor de halve finale van de schoolschaakkampioenschappen van de HSB (Haagse Schaakbond). Op zaterdag 8 maart komen in Den Haag 32 teams bijeen (uit Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Delft, Wassenaar, het Westland, Pijnacker en Zoetermeer). De beste 8 gaan door naar de HSB-finale en de winnaar daarvan zal meedoen aan het Nederlands kampioenschap.

Piramide 1  1ste plaats
Piramide 1
1ste plaats Schoolschaakwedstrijd Zoetermeer

Namens Parentes feliciteren wij deze jongens van harte met het behalen van hun resultaat.

————————————————————————————————————————————————————————————

10 november 2013

Team Piramide 1 heeft tijdens het jaarlijkse HBoN schaaktoernooi de 10de plaats behaald.

Team Piramide 1:
Bram Albertus
Vigo Groenewold
Jasper Luijendijk
Rens van der Weerden

Namens Parentes feliciteren wij deze jongens van harte met het behalen van hun resultaat.

Voor meer informatie over dit toernooi verwijs ik u graag naar de volgende link

————————————————————————————————————————————————————————————

30 september 2013

Op 10 november 2013 wordt in Utrecht het jaarlijkse HBoN schaaktoernooi gehouden. Vanuit de Deltagroepen zijn 3 teams afgevaardigd om mee te doen. Onder leiding van meester Thomas bereiden de kinderen zich in de komende weken op de wedstrijden voor.

HBoNschaak1
Eén van de Delta-teams op het HBoN-toernooi van 2012

————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.